Punc: 

Kolekce Váz Punc jsou dekorovány hrubým zásahem různými druhy konektorů.
Po vzoru japonských mistrů jsem obtiskávala do těla vázy tato “razítka“ jako autentický podpis. Snažila jsem se propojit tradiční hrnčířské řemeslo kontrastně s něčím, co s keramikou nesouvisí. 

Punc:

The Punc collection is a series of vases that are decorated with a rough intervention of different types of connectors. Following the example of the Japanese masters, I stamped these ” hallmarks” into the body of each vase as a signature and sing of authenticity. I tried to combine traditional pottery craft in a contrasting way; in a way that seems unrelated to ceramics.