MgA. Zuzana Viszusová

O mě: 

Keramické tvorbě se věnuji již řadu let, a svá studia jsem završila na pražské UMPRUM. Většina prací u mě vznikají na hrnčířském kruhu. Snažím se ctít tradici tohoto řemesla, ale usiluji o jeho pojetí v současné době. Experimentováním si hledám vlastní cestu, která vždy definuje finální vzhled výrobku. 

About me:

I have been working in the field of ceramics for many years now and have successfully completed my studies at the UMPRUM in Prague. Most of my works are created on the potter’s wheel. I try to honour the tradition of this craft as much as possible but strive for its contemporary conception. By experimenting, I seek to find my own path which is an endeavour that always defines the final look of my works.

Alchymia: 

Tato kolekce je inspirovaná alchymistickou vědou, která je spojená s filosofii, přírodou, ale také s experimenty a řemeslnou výrobou. V keramické tvorbě v tomto oboru spatřuji jistou podobnost. Efekt na povrchu každého výrobku je díky experimentováním s glazurou vždy neopakovatelný. 

Alchymia:

This collection is inspired by alchemical science connected with philosophy, nature, but also with experiments and craftsmanship. I see a certain similarity in the process of designing and making ceramics; my experimentation with the glaze led to unrepeatable effects on the surface of each product.