Landscape:

Název této kolekce je odvozen od techniky dekorování, která při bližším zkoumání může připomínat krajinu, nebo pohoří. Nanášení rozmočené hlíny na povrch váz tak tvoří 3D malbu.

Landscape:

The name of this collection stems from the decoration technique, which can on closer inspection resemble a landscape or a mountain range. The application of wet clay on the surface of the vases creates a 3D painting appearance.